Meny

Videoserien RE/defining Masculinities

Videoserien RE/defining Masculinities är en kampanj i sociala medier som genomförs av Finlands Beneluxinstitut. Kampanjvideorna presenterar olika personers tankar kring begreppet maskulinitet. På videorna får vi höra personliga monologer av personer som kommer från Belgien, Nederländerna och Finland, bland annat Kevin Groen, Ali Jahangiri, Elio Heres, Kritikos och Kasper Strömman.

Loopad visning av videoserie, gratis-evenemang.

Evenemanget är en del av Finlands Beneluxinstituts helhet RE/defining Masculinities. Den sektorsövergripande helhet som skapas med hjälp av ett brett nätverk av samarbetspartner behandlar den kraftiga förändringen av könsrollerna och särskilt manligheten.

Sociala media: @finncultblx

Plats: Beursschouwburg, Black box, Auguste Ortsstraat 20/28, 1000 Bryssel

Mer information: [email protected]

Tidpunkt

27.11.2019 12.00 – 30.11.2019 22.00

Plats

Bryssel

Arrangör

Mer information