Meny

Konferensen Eliminering av arbetsrelaterad cancer genom samarbete

På konferensen behandlas förebyggande av arbetsrelaterad cancer. Konferensen är en del av kampanjen Roadmap on Carcinogens, vars syfte är att sprida information om karcinogena ämnen samt att samla och sprida god praxis för att minska arbetsrelaterad exponering.

Tidpunkt

27.11.2019 – 28.11.2019

Arrangör

Social- och hälsovårdsministeriet

Mer information