Meny

Möte i Eupan mellan generaldirektörerna

På mötet i Europeiska nätverket av offentliga förvaltningar (Eupan) behandlar Eupan aktuella utvecklingsfrågor och utmaningar i statsförvaltningen utifrån följande två huvudteman: 1) förtroende och 2) utnyttjande av artificiell intelligens och robotteknik. Det är fråga om ett möte på tjänstemannanivå (generaldirektörer).

Tidpunkt

28.11.2019 – 29.11.2019

Arrangör

Finansministeriet

Mer information