Meny

Innovationsutmaningen Galileo

Vid evenemanget presenteras särdragen hos satellitlokaliseringssystemet Galileo, som Europeiska unionen står bakom. Målsättningen är också att utveckla olika idéer och applikationer som utnyttjar Galileos olika tjänster.

Arrangörer: Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

Mer information: Matti Kesäläinen, Traficom

Tidpunkt

30.11.2019 – 2.12.2019

Plats

Helsinki, Finland

Arrangör