Meny

Business and human rights: towards a common agenda for action

Denna konferens för många intressentgrupper ordnas av Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd med stöd av kompetenscentrumet Shift. På konferensen kommer man att diskutera företagande och mänskliga rättigheter och framför allt en samarbetsinriktad och konstruktiv väg framåt inom denna mycket viktiga fråga.

Efter att FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter antogs 2011 har debatten om företags respekt för mänskliga rättigheter blivit livligare. Näringslivet och staterna förväntas se till att företagen respekterar de mänskliga rättigheterna i sin affärsverksamhet och att de mest sårbara människorna, inklusive försvararna av mänskliga rättigheter, omfattas av rättsskydd. En fråga kvarstår: Hur främjar vi genomförandet av denna princip effektivast på EU-nivå?

Konferensens huvudtalare är professor John Ruggie, som skrivit FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I konferensen deltar Timo Harakka, Finlands arbetsminister, och Johanna Sumuvuori, statssekreterare hos Finlands utrikesminister. Till konferensens huvudteman hör statlig finansiering för företagsverksamhet utomlands, ställningen för lagstiftningsåtgärder bland politiska insatser samt användningen av kollektivt inflytande och samarbete för att förbättra människorättsläget särskilt för dem som är mest sårbara, i synnerhet människorättsförsvarare. Vid konferensen kommer ordföranden att presentera EU:s nya handlingsplan.

Alla anmälda deltagare har fått en bekräftelse via e-post den 27 november.  Det finns plats för 225 deltagare i konferenslokalen och strävan har varit att ge alla intressentgrupper möjlighet till ett brett och balanserat deltagande. Det är inte längre möjligt att anmäla sig och vi beklagar att det inte finns plats för dem som finns på väntelistan. Konferensen kommer att strömmas på nätet. 

Finlands regering har samarbetat med Shift sedan 2018 i många av dess verksamheter med företagskoppling och anknytning till mänskliga rättigheter.

Direktsändning

Outcome paper: Agenda for Action on Business and Human Rights 

Tidpunkt

2.12.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet
Utrikesministeriet

Mer information