Meny

Rådet (transport, telekommunikation och energi) om transport och telekommunikation

Transportrådets möte, 2 december 

Rådet strävar efter att enas om en ståndpunkt om ett antal förslag:

  • översyn av tågpassagerares rättigheter
  • rationalisera tillståndsförfarandena för att underlätta fullbordandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
  • uppdatering av EU:s regler om vägavgifter (Eurovignette) för att ta itu med problem som rör finansiering av väginfrastruktur, trafikstockningar och miljöeffekter

Dessutom kommer ministrarna att hålla två offentliga politiska debatter om

  • digitala transporttjänster för människor
  • det gemensamma europeiska luftrummet i framtiden

Telekområdets möte, 3 december 

  • 5G-teknik
  • e-integritet
  • Etisk användning av data

kommunikation
rådet
trafik

Tidpunkt

2.12.2019 – 3.12.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Europeiska unionens råd