EGNSS Security Board Working Group Special PRS

Vid mötet bereds ibruktagandet av den offentligt reglerade tjänsten (Public Regulated Service), som byggs upp inom ramen för Europeiska unionens satellitlokaliseringssystem Galileo. Den offentligt reglerade tjänsten tas i bruk 2023 och den riktar sig till myndigheter och till företag inom kritisk infrastruktur.

Arrangörer: Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

Mer information: Matti Kesäläinen, Traficom

Tidpunkt

3.12.2019

Plats

Helsinki, Finland

Arrangör