Meny

Kommittén för Europeiska socialfonden samt dess tekniska arbetsgrupp

Möten i kommittén för Europeiska socialfonden och i dess tekniska arbetsgrupp. Företrädare för regeringarna i EU:s medlemsstater och för arbetsmarknadsorganisationerna samlas för att utifrån pågående och nästa programperiod diskutera frågor som gäller genomförandet av de program som finansieras från Europeiska socialfonden.

Europeiska socialfonden

Tidpunkt

3.12.2019 – 5.12.2019

Plats

Runeberginkatu 2, Helsinki, Finland

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet