Meny

Europe that protects: Safeguarding our planet, safeguarding our health

Temat för mötet är miljöns och miljöförändringarnas inverkan på människans hälsa samt den mänskliga verksamhetens inverkan på jordens välmående. I programmet framhävs vikten av snabba beslut och praktiska åtgärder. 

Ett övergripande tema på mötet är det så kallade steget ut i naturen – den effekt som kontakten med naturen och naturens mångfald av skyddande mikrober har på människans hälsa. På mötet behandlas också de ekonomiska effekterna av jordens hälsa och de globala hälsohoten.  

Arrangörer: Institutet för hälsa och välfärd (THL) i samarbete med finländska och europeiska forskningsinstitut och Europeiska kommissionen

Kontaktpersoner: [email protected], [email protected]

Tidpunkt

3.12.2019 – 4.12.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör