Meny

Innovationer inom socialvård och hälso- och sjukvård – främjande av hälsa och välfärd i Europa

Evenemanget har som mål att stödja medlemsländernas samarbete när det gäller att identifiera och bedöma sådana innovationer inom socialvården och hälso- och sjukvården som främjar befolkningens välfärd.    

Arrangörer: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finlands Akademi, ISS (nationella hälsoinstitutet, Italien) på TO-REACH-initiativets vägnar

Kontaktpersoner: Viveca Bergman, Riikka Rossi, THL