Meny

Möte och workshop för medlemmarna i e-Infrastructures Reflection Group (e-IRG)

Målet är att diskutera utvecklingen av e-infrastrukturen och anknytande tjänster i Europa.

Arrangörer: CSC – IT Center for Science

Mer information: Irina Kupiainen, CSC

Tidpunkt

3.12.2019

Arrangör