Meny

International Design Policy Conference

Under Finlands EU-ordförandeskap ordnar det europeiska designförbundet BEDA i samarbete med det finländska designförbundet Ornamo (Ornamo Art and Design Finland) en högnivåkonferens om designpolitik den 4–5 december 2019. 

Finland, dvs. Ornamo ry, har för första gången ordförandeskapet i BEDA. Finlands EU-ordförandeskap ger Ornamo ry möjlighet att vara värd för en internationell konferens om designpolitik. Målet är att lyfta fram och upprätthålla Finlands profil i Europa som ett designinriktat samhälle och att föra internationella samtal mellan designbranschen och övriga industribranscher. Tanken är att konferensen är startskottet för EU:s nya designpolitiska agenda.

Arrangörer: Ornamo ry, Bureau of European Design Associations (BEDA)

Kontaktperson: Salla Heinänen, Ornamo ry

Tidpunkt

4.12.2019 – 5.12.2019

Plats

Töölönlahdenkatu 4, Helsinki, Suomi

Arrangör