Meny

New openings of cancer screening in Europe (iPAAC)

Masscreening av cancersjukdomar i Europa är temat för expertmötet. Mötet hänger samman med EU-projektet Joint Action iPAAC (innovative Partnership for Action Against Cancer). Syftet med mötet är att främja tidig diagnos av cancer, att diskutera nya forskningsresultat och att överväga effektivare sätt att genomföra screeningsprogrammen.

Arrangör: Cancerorganisationerna, Institutet för hälsa och välfärd, Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC), EU

Kontaktperson[email protected]

Tidpunkt

5.12.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Mer information