Meny

Möte mellan generaldirektörerna med ansvar för skolutbildning

På mötet förbereder generaldirektörerna med ansvar för skolutbildning skolutbildningens insats i genomförandet av det europeiska utbildningsområdet och i det europeiska utbildningssamarbetets nya strategiska ram. Huvudtemana på mötet är jämlikhet i utbildningshänseende, kontinuerligt lärande, pedagogik som stöder välfärd samt läraryrket.

Tidpunkt

10.12.2019 – 11.12.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet