Meny

FPA-konferens 2019: Equality and wellbeing through sustainable social security system

FPA-konferensen 2019 sammanför experter från olika områden inom social trygghet. Temana bygger på förslaget om att reformera systemet för social trygghet i Finland på ett hållbarare sätt med hänsyn till de framtida samhällsutmaningarna. Ur FPA:s perspektiv är huvudfrågorna hur välfärd och service kan tillhandahållas i en värld som globaliseras och diversifieras, utveckling av artificiell intelligens som kan användas vid beviljandet av förmåner samt främjande av jämlikhet när det gäller digitaliserade tjänster.

Arrangör: Folkpensionsanstalten (FPA)

Kontaktperson: Anna-Stiina Lundqvist, FPA

Tidpunkt

10.12.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Mer information