Meny

Övervakningskommittén för Interreg Europe

Interreg Europe är ett EU-finansierat program, som erbjuder regionala aktörer möjlighet att utbyta erfarenheter av och synpunkter på bland annat genomförandet av strukturfondsprogram och andra regionala strategier. Alla EU-länder samt Norge och Schweiz deltar i programmet Interreg Europe. På mötet i uppföljningskommittén för programmet bereds bland annat fortsättningen på programmet och de teman som främjar det under EU:s budgetramperiod 2021–2027 samt främjas genomförandet av och effektiviteten och genomslagskraften hos pågående programperiods projekt.

Interreg

Tidpunkt

10.12.2019 – 11.12.2019

Plats

Runeberginkatu 2, Helsinki, Finland

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet

Mer information