Meny

Skills development of workers in the platform economy: Anticipating the future of work and learning?

Arrangör: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) i samarbete med Finlands ständiga representation vid EU och Finlands undervisnings- och kulturministerium

Kontakt: Cosmin Roman (Europeiska centrument för utveckling av yrkesutbildning, Johanna Koponen (Finlands ständiga representation vid EU), Satu Tuomikorpi (undervisnings- och kulturministeriet i Finland)

Tidpunkt

10.12.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet