Meny

Upscaling Digital Solutions in Cities

En europeisk konferens som belyser potentialen för digitala lösningar i städer. Den riktar sig till såväl städer som EU och nationella intressentgrupper i hela Europa.

Arrangörer: Uleåborgs stad, Eurocities, nätverket OASC, arbets- och näringsministeriet

Kontaktperson: Outi Rouru, Uleåborgs stad

digitalisering
stadspolitik
städer

Tidpunkt

10.12.2019 – 11.12.2019

Plats

Oulu, Suomi

Arrangör