Meny

12:e mötet i styrelsen för Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar

Detta är det 12:e mötet i styrelsen för Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar. Styrelsen för en strategidiskussion om nätverkets verksamhet samt godkänner arbetsprogrammet. Genom att öka utbytet av erfarenheter och identifiera god praxis strävar nätverket efter att främja förnyelse av arbetsförmedlingstjänster. Nätverket deltar också i genomförandet av de politiska initiativ som hänger samman med den europeiska sysselsättningsstrategin (bland annat ungdomsgarantin och rådets rekommendation som rör långtidsarbetslösa).

sysselsättning

Tidpunkt

12.12.2019 – 13.12.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet
EU2019FI