Meny

Stöd för flyktingars psykiska hälsa

På mötet diskuterar europeiska experter främjande av flyktingars psykiska hälsa, där presenteras olika länders och aktörers goda och fungerande praxis och främjas samarbete på europeisk nivå. Fokus ligger bland annat på sådana teman, verktyg och tillvägagångssätt som har konstaterats vara kostnadseffektiva vid främjandet av den berörda gruppens psykiska hälsa och integration.

Arrangör: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Kontaktpersoner: Viveca Bergman och Riikka Rossi, THL

Tidpunkt

11.12.2019 – 12.12.2019

Arrangör