Meny

The Rule of Law: Better Understanding the Recent Case Law of the CJEU

Rättsstatsprincipen är ett av de gemensamma värden som utgör grunden för EU. Att stärka rättsstatsprincipen i EU är en av prioriteringarna i unionens framtidsarbete och också ett av huvudtemana för Finlands pågående EU-ordförandeskap. Under de senaste åren har EU-domstolen meddelat flera avgöranden om rättsstatsprincipen, och seminariet fokuserar på att analysera dem. Vid seminariet hörs flera expertinlägg om rättsstatsprincipen och rättspraxisen kring den. Talarna är toppexperter från förvaltningen, domstolsväsendet och den akademinska världen.

Arrangör: Europeiska rättsakademin (ERA) i samarbete med Finlands justitieministerium

Kontakt: ERA: Karolina Rokicka, justitieministeriet: Anna A. Wennäkoski

Tidpunkt

11.12.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Justitieministeriet

Mer information