Meny

Konferensen Behind the Scenes of AI

Syftet med konferensen är att främja en ansvarsfull användning av artificiell intelligens i utbildningen genom att öka kunskapen om och förståelsen för de olika dimensionerna av artificiell intelligens, i synnerhet de principer som styr beslutsfattandet vid skapandet eller valet av applikationer för artificiell intelligens. Konferensen sammanför forskare, beslutsfattare, experter och andra aktörer inom branschen för att ta del av olika aspekter, diskutera utmaningar i anslutning till dem, fastställa bästa praxis och utarbeta politiska rekommendationer. Syftet med konferensen är att ge inspiration till den pågående diskussionen om åtgärder för utveckling av artificiell intelligens i Europa.

Arrangör: Europeiska unionens råd och Finlands undervisnings- och kulturministerium

Kontakt: Jonna Korhonen och Satu Tuomikorpi, undervisnings- och kulturministeriet i Finland

Tidpunkt

12.12.2019 – 13.12.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet