Hoppa till innehåll

Preliminär tidsplan för medierna

Torsdagen den 4 juli, Villa Bjälbo, adress Bjälbovägen 1

Säkerhetskontrollen i Villa Bjälbo är öppen kl. 19–19.30. Vid ankomsten ska ackrediteringskortet för EU-ordförandeskapet och en bildförsedd identitetshandling visas. I Villa Bjälbo finns det inget arbetsrum för medierna efter fotograferings- och inspelningstillfället.

Kl. 20 Möjlighet till fotografering och filmning av början: mötet mellan Finlands regering och kommissionärerna

Pool A: endast för fotografer och kameramän

Fredagen den 5 juli, Ständerhuset, ingång från Snellmansgatan 9–11

Vid ankomsten ska ackrediteringskortet för EU-ordförandeskapet och en bildförsedd identitetshandling visas. Minst 30 minuter ska reserveras för säkerhetskontrollen.

Medierna har tillgång till ett arbets- och väntrum kl. 8–13.30. I rummet finns trådlös nätanslutning samt arbetsbord.

Kl. 8.00 Mediecentret och säkerhetskontrollen för medierna öppnas

Kl. 8.10–9.30 Ministrarna och kommissionärerna anländer till Ständerhuset

Möjlighet till fotografering och filmning inomhus för fotografer, kameramän och journalister

Kl. 10 Möte mellan statsminister Rinne och kommissionens ordförande Juncker

Pool B: vid början av mötet möjlighet till fotografering och filmning endast för fotografer och kameramän

Kl. 10.45 Gruppfoto av regeringen och kommissionen

Möjlighet till fotografering och filmning endast för fotografer och kameramän

Kl. 11 Regeringens och kommissionens gemensamma möte

Pool C: vid början av mötet möjlighet till fotografering och filmning endast för fotografer och kameramän

Kl. 11.30–11.45 Statsminister Rinnes och kommissionens ordförande Junckers pressbriefing, på engelska

Direktsändning: Europeiska kommissionens audiovisuella tjänst

Fredagen den 5 juli, presidentens slott, ingång från Mariegatan 2 (glasdörrar)

Vid ankomsten ska ackrediteringskortet för EU-ordförandeskapet och en bildförsedd identitetshandling visas. Medierna ombes anlända till säkerhetskontrollen före kl. 11.40.

Kl. 12.15 Lunch med republikens president Sauli Niinistö som värd

Pool D: vid början möjlighet till fotografering och filmning endast för fotografer och kameramän

Fredagen den 5 juli, riksdagshuset, ingång från Mannerheimvägen 30, dörr A

Vid ankomsten ska ackrediteringskortet för EU-ordförandeskapet och en bildförsedd identitetshandling visas. Säkerhetskontrollen stängs 30 minuter före det första mötet. Medierna ombes anlända till säkerhetskontrollen före kl. 13.15.

Kl. 13.45 Möte med ledamöterna i stora utskottet, finansutskottets sal, vån. 4

Pool E: vid början möjlighet till fotografering och filmning endast för fotografer och kameramän

K. 14.40 Möte med riksdagens talman/första vice talman, talmannens representationslokal, vån. 1

Pool E: vid början möjlighet till fotografering och filmning endast för fotografer och kameramän

Fotografier från mötet

EU-ordförandeskapets bilder

Republikens presidents kanslis bilder

Riksdagens bilder

Europeiska kommissionens bilder

Videomaterial från mötet

Europeiska kommissionens audiovisuella tjänst

Sändning av pressbriefingen i eget medium

Europeiska kommissionens audiovisuella tjänst sänder statsminister Rinnes och kommissionens ordförande Junckers pressbriefing direkt på webben. Sändningen kan fritt tillhandahållas i mediernas egna kanaler under förutsättning att källan nämns.

Inbäddningskod och delningsalternativ

Sociala medier

Information om mötet ges på Twitter på Finlands EU-ordförandeskaps konto @EU2019FI och på statsrådets konton @valtioneuvosto och @FinGovernment samt på Instagramkontona @eu2019fi och @finnishgovernment med hashtaggen #EU2019FI.