Meny

Informellt möte mellan försvarsministrarna

PRELIMINÄR TIDSPLAN FÖR MEDIERNA DEN 29 AUGUSTI

Anmäl dig till intervjuer/fotograferings- och inspelningstillfällen 

Bokning av editeringsenheter

Obs. På grund av tidsplanen kan samma fotograf eller kameraman inte vara på plats vid både det korta uttalandet (doorstep) och bordsrundan (tour de table). En ledsagare för dig till och från platsen för fotografering och filmning.

Onsdagen den 28 augusti

15.00–21.00 Mediecentret är öppet 

Torsdagen den 29 augusti

Kl. 7.00 Mediecentret öppnas.

Kl. 7.15–8.00 Pool 1-korten delas ut: fotografering och filmning av kort uttalande, intervjuer
Plats: Informationsdisken

Kl. 8.00–9.00 Pool 1: Kort uttalande – möjlighet att fotografera, filma och intervjua 
Samlingsplats: Meeting point

Kl. 8.00–8.45 Pool 2-korten delas ut: bordsrunda
Plats: Informationsdisken

Kl. 8.45–9.00 Pool 2: Fotografering/filmning av bordsrunda – fotografer och kameramän
Samlingsplats: Meeting point

Kl. 9.00–10.45 Arbetssammanträde I: Klimatet och försvaret/säkerheten

Kl. 10.00–10.30 Pool 3-korten delas ut: gruppfoto
Plats: Informationsdisken

Kl. 10.30–11.15 Pool 2: Gruppfoto av ministrarna – fotografer och kameramän
Samlingsplats: Meeting point

11.15–13.00 Arbetssammanträde II: Samordnad maritim närvaro

kl. 11.00–14.00 Lunch
Plats: Lounge

13.00–13.30 Pressbriefing 
Plats: huvudpressrummet Veranda 1

14.00 Arbetslunch om hybridhot tillsammans med utrikesministrarna