Hoppa till innehåll

 Informellt möte mellan jordbruksministrarna 22.–24. september, Helsingfors

Preliminär tidsplan för medierna

Bokning av editeringsenheter (deadline den 18 september)

Anmäl dig till intervjuer/fotograferings- och inspelningstillfällen

Who is who

Måndag den 23 september 

15.00-20.00 Mediecentret är öppet 

Tisdag den 24 september

Direkt webbsändning

7.00 Mediecentret öppnas

7.00–7.30 Pool 1-korten delas ut: fotografering och filmning av kort uttalande, intervjuer
Plats: Informationsdisken

7.30 Pool 1: Kort uttalande – möjlighet att fotografera, filma och intervjua 
Samlingsplats: Meeting point

8.00–8.40 Pool 2-korten delas ut: gruppfoto
Plats: Informationsdisken

8.00–8.40 Pool 3-korten delas ut: bordsrunda
Plats: Informationsdisken

8.40 Pool 2: Gruppfoto av ministrarna – fotografer och kameramän
Samlingsplats: Meeting point

8.45 Pool 3: Fotografering/filmning av bordsrunda – fotografer och kameramän
Samlingsplats: Meeting point

9.00–13.00 Arbetssammanträde – bindning av koldioxid i jordbruksmark

Inledningsord av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (webbsändning)

Intressentgrupperna har ordet (webbsändning):
Organisationen för jordbrukets näringslivsorganisationer i Europeiska unionen (Copa)
Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca)
Europeiska miljökontoret
Europeiska rådet för unga lantbrukare (Ceja)

13.00–13.30 Pressbriefing
Plats: Veranda 1

17.30 Mediecentret stängs