Hoppa till innehåll

Informellt möte mellan justitie- och inrikeministrarna

Preliminär tidsplan för medierna den 18–19 juli

Informationen och tidsplanen preciseras när mötet närmar sig.

Anmäl dig till intervjuer/fotograferings- och inspelningstillfällen 
Bokning av editeringsenheter

Obs. På grund av tidsplanen kan samma fotograf eller kameraman inte vara på plats vid både det korta uttalandet (doorstep) och bordsrundan (tour de table). En ledsagare för dig till och från platsen för fotografering och filmning.

Onsdagen den 17 juli

Kl. 15.00–21.00 Mediecentret är öppet

Kl. 18.00-19.00 Finnish Ministers of Justice and the Interior present themes of Informal Meeting of EU Justice and Home Affairs

Torsdagen den 18 juli

Kl. 7.00 Mediecentret öppnas

Kl. 7.00–7.40 Pool 1-korten delas ut: Fototillfälle vid kort uttalande, intervjuer
Plats: Informationsdisken

Kl. 7.40 Pool 1: Fototillfälle vid kort uttalande, intervjuer
Plats: Meeting point

Kl. 8.00–8.45 Pool 2-korten delas ut: Bordsrunda
Plats: Informationsdisken

Kl. 8.45 Pool 2: Bordsrunda – fotografer
Plats: Meeting point

Kl. 9.00–11.00 Arbetssammanträde I: Framtidsutsikterna för EU:s inre säkerhet

Kl. 10.00–10.45 Pool 3-korten delas ut: Gruppfoto
Plats: Informationsdisken

Kl. 10.45 Pool 3: Gruppfoto av ministrarna
Plats: Meeting point

Kl. 11.00–14.00 Lunch
Plats: Lounge

Kl. 11.30–13.30 Arbetssammanträde II: Migrationspolitikens framtid

Kl. 15.00–17.00 Arbetssammanträde III: Hybridhot

Kl. 16.30 Vi samlas: nationell pressbriefing med Matteo Salvini, Italiens vice premiärminister, inrikesminister
Plats: Meeting point

Kl. 16.40 Nationell pressbriefing, Matteo Salvini, Italiens vice premiärminister, inrikesminister
Obs! Pressbriefingen hålls på italienska, ingen tolkning
Plats: Press room 2

Kl. 17.15–17.45 Huvudpresskonferens
Plats: Veranda 1

Kl. 21.00 Mediecentret stängs

Fredagen den 19 juli

Direkt webbsändning

Kl. 7.00 Mediecentret öppnas

Kl. 7.45–8.10 Pool 1-korten delas ut: Fototillfälle vid kort uttalande, intervjuer
Plats: Informationsdisken

Kl. 8.10 Pool 1: Fototillfälle vid kort uttalande, intervjuer
Plats: Meeting point

Kl. 8.30–9.15 Pool 2-korten delas ut: Bordsrunda
Plats: Informationsdisken

Kl. 9.15 Pool 2: Bordsrunda – fotografer
Plats: Meeting point

Kl. 9.40–11.15 Arbetssammanträde I: Rättsområdets framtid: stärkande av rättsstatsprincipen

Kl. 11.00–14.00 Lunch

Plats: Lounge

Kl. 12.00–12.45 Pool 3-korten delas ut: Gruppfoto
Plats: Informationsdisken

Kl. 13.15 Pool 3: Gruppfoto av ministrarna
Plats: Meeting point

Kl. 13.15–14.45 Arbetslunch: EU:s civilrätt och multilaterala samarbete

Kl. 14.45–15.15 Huvudpresskonferens
Plats: Veranda 1