Hoppa till innehåll

Ackreditering

Media at work

 

De medierepresentanter som vill följa de informella ministermötena i Helsingfors ska ackreditera sig senast två veckor före mötet. På grund av den tid som säkerhetsutredningarna kräver hoppas vi att du ackrediterar dig i så god tid som möjligt.

Du kan på en och samma gång ansöka om ackreditering till alla informella ministermöten som ordnas i Finland och till att följa Europeiska kommissionens besök och Europaparlamentets talmanskonferens besök.Om du deltar i andra evenemang som ordnas i Finland med anledning av EU-ordförandeskapet, måste du eventuellt ansöka om separat ackreditering till dem.

Ackreditering till ministermöten i Helsingfors 

Du ska lämna in ansökan om ackreditering och ansökan om säkerhetsutredning samma dag.

Ackreditering till ministermöten i Helsingfors 

Ansökan om ackreditering

Se till att ha i elektroniskt format det som du ska bifoga ansökan. Bildstorleken får vara högst 10 megabyte.

  • En färgbild (jpg) i passformat för passerkortet
  • En färgbild (jpg, png eller pdf) av personuppgiftssidan i passet eller av ett officiellt id-kort
  • En färgbild (jpg, png eller pdf) av ett giltigt journalistkort vid EU-institutionerna, om du har ett sådant

Kontrollera att de ifyllda uppgifterna är korrekta. Skicka ansökan. Du får ett e-postmeddelande om att din ansökan tagits emot. 

Senare meddelas du per e-post när din ackreditering godkänts eller förkastats. Spara e-postmeddelandet om godkännande, så att du vid behov kan visa det när du hämtar passerkortet.

Säkerhetsutredning av person

Medieföreträdare med permanent ackreditering till EU-institutionerna behöver inte fylla i ansökan om säkerhetsutredning, eftersom de redan har genomgått en säkerhetsutredning.

Säkerhetsutredningen av person genomförs av skyddspolisen i Finland. Fyll i ansökan om säkerhetsutredning av person noggrant, eftersom en bristfälligt eller otydligt ifylld ansökan inte behandlas. Du behöver inte fylla i alla punkter.

Se till att du har en kopia av passets uppgiftssida att bifoga ansökan. Detta gäller inte finska medborgare. 

I ansökan är punkterna A1, A2, A3 samt delvis A4 förhandsifyllda. Du ska inte ändra eller radera dessa punkter. 

Fyll i följande punkter:

  • A4. Uppgiftsbenämning och Företag/arbetsgivare
  • B1. Personuppgifter
  • B2. Kontaktuppgifter
  • C. Ska fyllas i om du varit bosatt i utlandet under de senaste tio åren.
  • D. Delgivning och samtycke
  • E. Bilagor: Om du inte är finsk medborgare, kryssa för personuppgiftssidor i pass och ange antal personuppgiftssidor i pass som du bifogar. 

Skriv ut, skriv under, skanna och spara ansökan.

Mejla ansökan samt eventuella bilagor som separata filer till sekretariatet för Finlands EU-ordförandeskap: [email protected]

Du får ett e-postmeddelande när din ansökan har tagits emot och lämnats till skyddspolisen.

Du får ett automatiskt meddelande om att ackrediteringsansökan har tagits emot samt ett separat meddelande när ackrediteringsansökan är behandlad och godkänd.

Mer information om säkerhetsutredningen: Teea Korppi, administrativ medarbetare, tfn +358 295 160 076, och Mika Tikkanen, specialsakkunnig, tfn +358 295 160 088, statsrådets kansli

Avhämtning av passerkort samt säkerhetskontroller

Du måste personligen avhämta passerkortet för medier från statsrådets registratorskontor på adressen Riddaregatan 2 B. Den närmaste spårvagnshållplatsen där spårvagnslinje 4 stannar är Riddarhuset (Ritarihuone) vid Alexandersgatan 10.

Utdelningen av kort börjar den 15 juni och upphör den 24 september. Registratorskontoret är öppet kl. 7.30–16.15 (vardagar) och kl. 7.30–21.00 under mötesdagarna och dagarna före de informella ministermötena. 

Samma passerkort kan användas vid alla möten som kortinnehavaren har ackreditering för. De som har fått ett passerkort för ett tidigare möte kan gå direkt till mediecentret i Finlandiahuset. Där aktiveras det gamla passerkortet. 

Du ska visa upp samma officiella id-kort som du uppgivit i ackrediteringsansökan.

På mötesplatsen ska du bära passerkortet synligt.

Alla som kommer till mediecentret genomgår en id- och säkerhetskontroll.