Meny

Evenemangen i Finland under Finlands EU-ordförandeskap

Under sitt EU-ordförandeskap ordnar Finland sex informella ministermöten i Helsingfors i juli–september 2019. Europeiska kommissionen och Finlands regering träffas i Helsingfors i början av juli. Dessutom ordnas tiotals andra evenemang i Finland under ordförandeskapet.

Det finns en separat detaljerad medietidsplan för de informella ministermötena samt kommissionens besök.

1562198400000
Helsinki

Möte mellan Finlands regering och Europeiska kommissionens kollegium

Statsrådets kommunikationsavdelning
1562198400000
Helsinki

Informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna

Arbets- och näringsministeriet
1562803200000
Helsinki

Informellt möte mellan miljö- och klimatministrarna

Miljöministeriet
1563408000000
Helsinki

Informellt möte mellan justitie- och inrikesministrarna

Justitieministeriet, Inrikesministeriet
1566950400000
Helsinki

Informellt möte mellan försvarsministrarna

Försvarsministeriet
1567728000000
Helsinki

Finlands regering träffar Europaparlamentets talmanskonferens i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning
1569110400000
Helsinki

Informellt möte mellan jordbruksministrarna

Jord- och skogsbruksministeriet