Hoppa till innehåll

Evenemangen i Finland under Finlands EU-ordförandeskap

Under sitt EU-ordförandeskap ordnar Finland sex informella ministermöten i Helsingfors i juli–september 2019. Europeiska kommissionen och Finlands regering träffas i Helsingfors i början av juli. Dessutom ordnas tiotals andra evenemang i Finland under ordförandeskapet.

Det finns en separat detaljerad medietidsplan för de informella ministermötena samt kommissionens besök.

2019-07-04
Helsinki

Möte mellan Finlands regering och Europeiska kommissionens kollegium

Statsrådets kommunikationsavdelning
2019-07-04
Helsinki

Informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna

Arbets- och näringsministeriet
2019-07-11
Helsinki

Informellt möte mellan miljö- och klimatministrarna

Miljöministeriet
2019-07-18
Helsinki

Informellt möte mellan justitie- och inrikesministrarna

Justitieministeriet, Inrikesministeriet
2019-08-28
Helsinki

Informellt möte mellan försvarsministrarna

Försvarsministeriet
2019-09-06
Helsinki

Finlands regering träffar Europaparlamentets talmanskonferens i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning
2019-09-22
Helsinki

Informellt möte mellan jordbruksministrarna

Jord- och skogsbruksministeriet