Hoppa till innehåll

Främjande av klimatfrågor under Finlands ordförandeskap

I egenskap av ordförande fäster Finland vikt vid att EU måste höja sin profil som global klimatledare.

EU:s långsiktiga klimatstrategi strävar efter att unionen är klimatneutral senast 2050. Finlands mål är att medlemsländerna ska uppnå samförstånd om strategin senast vid Europeiska rådets möte i december.

Klimatförändringarna kräver förändringar inom alla livsområden. Därför kommer bromsandet av klimatförändringarna att behandlas i nästan alla av rådets sammansättningar, på såväl ministernivå som arbetsgruppsnivå.