Hoppa till innehåll

Ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering

 

Europas ekonomi växer fortsättningsvis, men tillväxten är långsammare än tidigare. Den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och välfärden utmanas bland annat av spänningar i den internationella handeln, av omvälvningar i arbetslivet, av den tekniska omvälvningen och av befolkningens åldrande. 

Målet är ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering. Den inre marknaden, den regelbaserade frihandeln och ett aktuellt högklassigt regelverk säkerställer EU:s gemensamma konkurrenskraft. EU behöver en övergripande långsiktig strategi som främjar hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

Fokus ska ligga på att övergripande utnyttja forskning, utveckling och innovation samt digitalisering. Genom att främja kompetens och utbildning, regional och social rättvisa samt jämställdhet skapar EU hållbar tillväxt och välfärd för sina medborgare. Samtidigt ska medborgarnas möjligheter att delta i samhället, att arbeta och att utveckla sitt kunnande främjas. Det måste särskilt satsas på ungas delaktighet och sysselsättning. Vi har inte råd att förlora en hel generation.

På sikt ska målet vara att utveckla EU till världens konkurrenskraftigaste koldioxidsnåla ekonomi med den bästa sociala inkluderingen.

Läs mer om centrala teman under Finlands EU-ordförandeskap

EU2019FI-bakgrund: Inre marknad

EU2019FI-bakgrund: EU:s forsknings- och innovationspolitik

EU2019FI-bakgrund: Digital ekonomi

EU2019FI-bakgrund: Dataekonomi 

EU2019FI-bakgrund: Automatisering av transporter

EU2019FI-bakgrund: Digitalisering av transporter

EU2019FI-bakgrund: Fossilfria transporter

EU2019FI-bakgrund: Omvälvningar i arbetslivet och kompetens

EU2019FI-bakgrund: EU:s framtida jämställdhetspolitik

EU2019FI-bakrund: Välfärdsekonomi i EU

EU2019FI-bakgrund: Europeiskt område för utbildning samt nätverk av universitet