Hoppa till innehåll

Övriga centrala frågor under Finlands EU-ordförandeskap

Finlands EU-ordförandeskap infaller vid ett institutionellt övergångsskede, som delvis leder till ett avbrott i lagstiftningsarbetet. I rådet finns dock flera stora helheter under behandling under Finlands EU-ordförandeskap, till exempel migrationen och den fleråriga budgetramen.

Läs mer om centrala teman under Finlands EU-ordförandeskap

EU2019FI-bakgrund: Reformen av jordbrukspolitiken

EU2019FI-bakgrund: EU:s skogsstrategi

EU2019FI-bakgrund: Grupptalan: bättre rättigheter för konsumenter