Hoppa till innehåll

Övergripande migrationshantering

Effektiv migrationshantering förutsätter ett övergripande tillvägagångssätt där migrationens inre och yttre dimension beaktas. Europeiska unionen har bättre förutsättningar att hantera migrationen än ett enskilt medlemsland, eftersom unionen har ett brett urval av förfaringssätt och en stark internationell ställning.

Asyl- och invandrarpolitiken utgår från de mänskliga rättigheterna och bygger på internationella avtal, myndighetssamarbete, effektiv övervakning av de yttre gränserna samt ändamålsenliga och snabba asylprocesser som säkrar rättsskyddet.

Under Finlands EU-ordförandeskap är det viktigt att

  • arbeta för att ett gemensamt europeiskt asylsystem godkänns
  • bilda ett EU-omfattande program för vidarebosättning effektiverat genom tillräckliga ekonomiska incitament
  • effektivt hålla ett öga på olika rutter och upprätthålla en lägesbild
  • använda EU:s alla möjligheter att skapa en effektiv och hållbar återsändningspolitik, inklusive positiva och negativa incitament inom handels-, utvecklings- och visumpolitiken.

En förstärkning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån hjälper medlemsstaterna att kontrollera sina gränser och att effektivisera återsändandet av personer som vistas olagligt i landet. Därför har byrån en viktig roll såväl inom Schengenområdet som vid tryggandet av fri rörlighet.

Läs mer om EU:s migrationspolitik

EU2019FI-bakgrund: Migrationshantering: ett samarbete mellan EU och dess partnerländer

EU2019FI-bakgrund: Effektiv kontroll av de yttre gränserna är förutsättningen för den fria rörligheten inom Schengenområdet

Rådet: EU:s migrationspolitik