Hoppa till innehåll

EU:s strategiska agenda för 2019–2024

Europeiska rådet antog i juni EU:s strategiska agenda för 2019–2024. Den strategiska agendan bestämmer de prioriteringar som styr EU:s arbete under de följande fem åren. Prioriteringarna är:

  • Skydda medborgarna och friheterna
  • Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas
  • Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa
  • Främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang

Finland är det första ordförandelandet som genomför den nya strategiska agendan i rådets arbete.

Europeiska rådet: pressmeddelande 20.6.2019: En ny strategisk agenda 2019–2024