Hoppa till innehåll

Ordförandeländernas gemensamma program lotsar rådets arbete

Rumänien, Finland och Kroatien har utarbetat ett program som fokuserar på bland annat unionens gemensamma värden, hållbara tillväxt och starkare yttre handlingsförmåga och säkerhet.

Det är fråga om ett 18-månadersprogram eller s.k. trioprogram som utarbetas av en grupp av tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra och ordföranden för utrikesrådet. Det rumänska, finländska och kroatiska programmet vägleder rådets arbete 1.1.2019–30.6.2020.

Programmet fokuserar på gemensamma värden

Programmet fokuserar på följande:

  • En union för sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft
  • En union som gör alla medborgare mer delaktiga och skyddar dem
  • Mot en energiunion med en framåtblickande klimatpolitik
  • En union med frihet, säkerhet och rättvisa
  • Unionen som en stark global aktör

Programmet stärker också engagemanget för unionens gemensamma värden, såsom rättsstatsprincipen, det gemensamma systemet för främjande av hållbar utveckling (Agenda 2030) och enigheten i unionen. Ordförandeländerna är fast beslutna att se till att EU arbetar nära medborgarna på ett öppet sätt och i enlighet med principerna om goda styrelseformer och bättre lagstiftning.

Allmänna rådet antog programmet den 11 december 2018.

Trioprogrammet