Valikko

EU:n riistahallintojohtajien kokous

EU:n riistajohtajien kokouksessa käsitellään jäsenvaltioiden yhteisten riistakantojen ja muuttavien lajien kestävään metsästykseen ja kannanhoitoon liittyviä kysymyksiä. Ajankohtaisia teemoja ovat suurpedot ja vesilinnut sekä eläintaudit, kuten afrikkalainen sikarutto ja hirvieläinten näivetystauti.

Aika

3.7.2019 – 4.7.2019

Järjestäjä

Maa- ja metsätalousministeriö