Valikko
Epävirallinen kilpailukyky­ministeri­kokous

Epävirallinen kilpailukyky­ministeri­kokous

Epävirallisen kilpailukykyministerikokouksen teemana on kestävä kasvu. Digitalisaatio, nopea teknologinen kehitys, kansainvälinen kilpailu ja ilmastonmuutos haastavat EU:ta miettimään uusia keinoja, joilla se voi luoda kestävää kasvua, kilpailukykyä ja hyvinvointia. 

Torstaina 4. heinäkuuta Helsingissä kokoontuvat EU-maiden tutkimuksesta vastaavat ministerit, jotka keskustelevat EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta sekä Horisontti Eurooppa -ohjelmasta.  
 
Perjantaina 5. heinäkuuta kokoontuvat sisämarkkinoista, teollisuudesta ja kilpailukyvystä vastaavat ministerit. He keskustelevat sisämarkkinoiden tulevaisuudesta, teollisuudesta ja vähähiilisyydestä.

Alustava ohjelma

Torstai 4.7.: Epävirallinen kilpailukykyministerikokous (tutkimus)

8.30 Saapuminen, kättely

9.30 Kokouksen avaus

9.45 Tutkimus ja innovaatiot kestävän kasvun vauhdittajina

 • Puheenvuoro Sylvia Schwaag Serger, professori ja vararehtori, Lund University
 • Puheenvuoro Kjell Forsén, toimitusjohtaja, Vaisala Oyj

Keskustelu

12.15 Ministereiden ryhmäkuva

12.30 Ministereiden työlounas: Eurooppalaisen huippututkimuksen ja innovaatioiden muuttaminen menestyväksi yritystoiminnaksi

 • Puheenvuoro Pekka Laurila, strategiajohtaja ja perustaja, ICEYE Oy

14.15 Missiot strategisena välineenä Horisontti Eurooppa -ohjelmassa

 • Puheenvuoro Mariana Mazzucato, professori, University College London, esittelee raportin “Governing missions”

15.00 Keskustelu pienryhmissä

16.00 Kokous päättyy

Tiedotustilaisuudet

Perjantai 5.7.: Epävirallinen kilpailukykyministerikokous (sisämarkkinat ja teollisuus)

8.00 Saapuminen, kättely

9.00 Kokouksen avaus

9.30 Kestävä kasvu – Kokonaisvaltainen lähestymistapa sisämarkkinoihin, digitaalitalouteen ja moderniin teollisuuspolitiikkaan

 • Puheenvuoro Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja, KONE Oyj
 • Puheenvuoro Per Allmer, kaupallinen johtaja, Bombardier Tranportation
 • Puheenvuoro Suvi Haimi, toimitusjohtaja ja perustaja, Sulapac Oy

Kysymys & vastaus -osuus puhujien kanssa

10.45 Kahvitauko

11.00   Keskustelu pienryhmissä

 • Ryhmä 1: Euroopan teollisuuden tulevaisuus: mitä toimia tarvitaan, jotta eurooppalainen valmistava teollisuus menestyy maailmanlaajuisesti?
 • Ryhmä 2: Sisämarkkinat palvelumarkkinoina: Millaista sisämarkkinapolitiikkaa tarvitaan palveluissa?
 • Ryhmä 3: Digitaalitalouden vauhdittaminen Euroopassa: millaisia politiikkatoimia tarvitaan?
 • Ryhmä 4: Euroopan ulkoinen kilpailukyky: Miten varmistetaan yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset EU:ssa ja maailmanlaajuisesti?

12.00 Ryhmäkuva

12.15 Ministereiden työlounas   

13.45 Kestävä kasvu – Älykkäät ratkaisut kilpailukykyiselle ja ilmastoneutraalille Euroopalle

 • Puheenvuoro Michael Sen, johtokunnan jäsen, Siemens AG
 • Puheenvuoro Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, Fortum Oyj

Keskustelu

16.00 Kokous päättyy

Tiedotustilaisuus

Medialle

Akkreditointi

Mediaopas 

Median alustava aikataulu

Aika

4.7.2019 – 5.7.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö