Valikko

Seminaari: Sustainable Transformations: Exploring the Arts and Creativity in Stimulating Innovations and Technologies with a Human Touch

S+T+ARTS on tutkimuksen puiteohjelman Horisontti2020:n rahoittama aloite, jonka tavoitteena on edistää taiteilijoiden ja tutkijoiden yhteistyötä erityisesti insinööritieteiden alalla luovien, osallistavien ja kestävän kehityksen mukaisten teknologien kehittämiseksi. Tilaisuuden tavoitteena on tuoda esiin eri tieteen- ja taiteenalat ylittävän luovan toiminnan potentiaali EU:n innovaatiokyvyn, talouden kestävän kehityksen ja sosiaalisen inkluusion vahvistamiseksi. Yhteistyössä S+T+ARTSin kanssa järjestettävässä tilaisuudessa Aalto-yliopisto esittelee käynnissä olevia hankkeita ja kokeiluja tulevaisuuden kehityssuuntien ennakoimiseksi. 

Vastuutaho: Aalto-yliopisto yhteistyössä S+T+ARTS-ohjelman kanssa

Ajankohta ja –paikka: Bozar, Bryssel, syksy 2019

Aika

17.10.2019

Järjestäjä

Lisätietoa