Valikko

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen korkean tason työryhmä (HLG)

Komission ja jäsenmaiden tasa-arvoyksiköiden edustajista koostuvan työryhmän kokouksessa käsitellään ajankohtaisia EU:n tasa-arvopolitiikan teemoja. Työryhmä tukee komissiota ja puheenjohtajamaita tasa-arvokysymysten ja -prioriteettien esiin nostamisessa. Suomi aikoo jatkaa Itävallan puheenjohtajuuskaudella aloitettua keskustelua tasa-arvopolitiikan vahvistamisesta EU:ssa erityisesti sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen näkökulmasta.

Aika

2.9.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Sosiaali- ja terveysministeriö