Valikko

Teknistä harmonisointia käsittelevän neuvoston työryhmän epävirallinen kokous: Kiertotalous ja rakennustuote­asetuksen tulevaisuudennäkymät

Seminaarin aiheita ovat kiertotalous rakennustuotteiden kierrättämisessä sekä rakennustuoteasetuksen kanssa päällekkäisen lainsäädännön ongelmat.

Seminaarin tavoitteena on vaikuttaa rakennustuoteasetuksen tulevaan revisioon (2020) siten, että säännökset kierrätettävien rakennustuotteiden ominaisuuksien ilmoitustavasta sisällytettäisiin rakennustuoteasetukseen. Jos jäsenvaltiot ovat yksimielisiä, pyrimme neuvoston päätelmiin tulevan revision sisältöä koskien. Seminaari liittyy kiertotalouden edistämiseen.

Aika

3.9.2019 – 4.9.2019

Paikka

Eteläesplanadi 16, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Ympäristöministeriö
EU2019FI