Valikko

Kilpailukyvyn ja kasvun korkean tason työryhmä (kilpailukyky-HLG)

Kilpailukyvyn ja kasvun korkean tason työryhmä on Euroopan unionin neuvoston työryhmä, jossa keskustellaan keskeisimmistä EU:n kilpailukykyyn liittyvistä tekijöistä. Osallistujat ovat jäsenmaiden kilpailukyvystä vastaavien ministeriöiden valtiosihteerejä tai osastopäälliköitä. Suomi toimii työryhmän puheenjohtajana Romanian, Suomen ja Kroatian trio-kauden ajan.

Sisällöllisiä pääteemoja ovat erityisesti sisämarkkinat, digitaalisuus, vähähiilisyys ja kauppapolitiikka. Työryhmä tukee myös kilpailukykyneuvoston sisältövalmistelua. Helsingissä syyskuussa pidettävän epävirallisen kokouksen agenda tarkentuu. Työryhmän alustava työohjelma on suunniteltu tukemaan vaikuttamistyötä unionin tuleviin painopisteisiin 2019–2024.

Aika

8.9.2019 – 9.9.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö
EU2019FI