Valikko

Kuinka turvata yhteiskuntiemme resilienssi muuttuvassa Euroopassa – demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien keskinäisriippuvuus

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaan kuuluvassa konferenssissa keskustellaan unionin perusarvoista, erityisesti perusoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja demokratiasta.

Miten disinformaation eri muodot vaikuttavat demokraattiseen prosessiin? Miten EU:n oikeusvaltiovälineitä tulisi vahvistaa ja kehittää? Millä keinoin voimme edistää osallistumista kansalaisten perusoikeutena rakentaaksemme osallistavia yhteiskuntia, joissa kaikki saavat äänensä kuuluviin?

Konferenssin ohjelma

Järjestäjät: oikeusmininisteriö, valtioneuvoston kanslia

Yhteyshenkilöt:
Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö, p. 02951 50169
Hanna Rönty, oikeusministeriö, p. 02951 50035
Henriikka Leppo, valtioneuvoston kanslia, p. 02951 60023
Heidi Kaila, valtioneuvoston kanslia, p. 02951 60313

Aika

10.9.2019 – 11.9.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä