Valikko

Kuinka turvata yhteiskuntiemme resilienssi muuttuvassa Euroopassa – demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien keskinäisriippuvuus

Konferenssi käsittelee unionin perusarvoja, erityisesti perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta sekä demokratiaa. Konferenssi kokoaa yhteen jäsenvaltioiden asiantuntijoita sekä EU-toimielinten ja virastojen, kansalaisjärjestöjen ja tiedeyhteisön edustajia tunnistamaan keinoja näiden arvojen ja periaatteiden kunnioittamisen vahvistamiseksi.

Järjestäjät: oikeusmininisteriö, valtioneuvoston kanslia

Aika

10.9.2019 – 11.9.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä