Valikko

Eurooppalaisen audiovisuaalisen teollisuuden kilpailukyky

Av-alan asiantuntijakonferenssissa keskitytään eurooppalaisen av-alan kilpailukyvyn vahvistamiseen. Teemoina ovat muun muassa osaamisen kehittäminen ja innovaatiot, uuden teknologian hyödyntäminen, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä eurooppalaisten sisältöjen edistäminen muun muassa regulaation ja yhteistyön keinoin.

Creation, Innovation and Promotion – Competitiveness of European Audiovisual Industry 
Event Programme  

Seuraa suoraa lähetystä konferenssista  

Aika

10.9.2019 – 11.9.2019

Paikka

Helsinki

Järjestäjä

Opetus- ja kulttuuriministeriö