Valikko

Athena-erityiskomitean ja poliittis-sotilaallisen työryhmän (PMG) kokoukset

Poliittis-sotilaallisen työryhmän epävirallisessa kokouksessa keskustellaan EU:n ajankohtaisen puolustusagendan toimeenpanosta. Poliittis-sotilaallisen työryhmän alaan kuuluvat EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön puolustuspoliittisen näkökohdat, mukaan lukien toimintaperiaatteet, sotilaalliset suorituskyvyt ja operaatiot. Suomi ei toimi puheenjohtajana kokouksessa, joten agenda valmistellaan yhteistyössä EU:n ulkosuhdehallinnon kanssa.

Athena-erityiskomitea vastaa EU:n sotilasoperaatioiden rahoituksen käsittelystä. Suomi toimii puheenjohtajana Athena-erityiskomiteassa, joten epävirallisen kokouksen agendalle nostetaan jokin Suomen priorisoima ajankohtainen teema.

Aika

16.9.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Puolustusministeriö
Ulkoministeriö
EU2019FI