Valikko

SAWP + EU-IN + EUnetHTA + CTFG

Scientific Advice Working Party (SAWP), EU-Innovation Network (EU-IN), Health Technology Assessment (EUnetHTA) and Clinical Trial Facilitation Group (CTFG)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestää Suomen puheenjohtajakaudella kahdeksan Euroopan lääkevalvontaverkoston toimintaan liittyvää kokousta. Lääkevalvontaverkostoon kuuluvat EU-jäsenmaiden lääkevirastot, Euroopan lääkevirasto EMA ja Euroopan komissio. Kaksi kokouksista on jäsenmaiden lääkevirastojen johtajien kokouksia ja muut kokoukset ovat lääkekomiteoiden kokouksia tai eri komiteoiden yhteiskokouksia, jotka kukin kansallinen lääkeviranomainen järjestää maansa puheenjohtajakaudella. 

Järjestäjä: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Euroopan lääkevirasto EMA sekä Heads of Medicines Agencies ja Euroopan komissio

Yhteyshenkilö[email protected][email protected]

Aika

17.7.2019 9.00 – 19.7.2019 19.00

Paikka

Helsinki

Järjestäjä