Valikko

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen neuvoa-antavan foorumin kokous

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) neuvoa-antava foorumi koostuu jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan kansallisten elintarviketurvallisuusviranomaisten edustajista. Foorumi keskustelee Euroopan tason riskinarviointi- ja riskiviestintäasioista, jotka koskevat elintarviketurvallisuutta sekä eläinten ja kasvien terveyttä. Jäsenvaltiot antavat foorumissa näkemyksiään EFSA:n tieteellisestä toiminnasta.

Aika

18.9.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Maa- ja metsätalousministeriö