Valikko

Heads of Medicines Agencies (HMA) 1

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestää Suomen EU-puheenjohtajakaudella kahdeksan Euroopan lääkevalvontaverkoston toimintaan liittyvää kokousta. Lääkevalvontaverkostoon kuuluvat EU-jäsenmaiden lääkevirastot, Euroopan lääkevirasto EMA ja Euroopan komissio. Kaksi kokouksista on jäsenmaiden lääkevirastojen johtajien kokouksia ja muut kokoukset ovat lääkekomiteoiden kokouksia tai eri komiteoiden yhteiskokouksia, jotka kukin kansallinen lääkeviranomainen järjestää maansa puheenjohtajakaudella. 

Järjestäjä: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskekus Fimea, Euroopan lääkevirasto EMA

Yhteyshenkilö[email protected][email protected]

Aika

18.9.2019 9.00 – 20.9.2019 19.00

Paikka

Helsinki

Järjestäjä