Valikko

Seminaari EU:n avoimuuden tulevaisuudesta

Eurooppa-neuvoston hyväksymä viisivuotinen strateginen ohjelma korostaa, että toimielimet noudattavat demokratian, oikeusvaltion, avoimuuden sekä kansalaisten ja jäsenvaltioiden välisen tasavertaisuuden periaatteita. Strategisessa ohjelmassa myös painotetaan, että on tärkeää ottaa kansalaiset, kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinaosapuolet sekä alueelliset ja paikalliset toimijat mukaan toimintaan.

Oikeutus ja luottamus ovat demokraattisen ja toimivan hallinnon kulmakiviä. Näiden arvojen vaaliminen on EU:lle olennaisen tärkeää. Yhtä lailla on tärkeää tarjota kansalaisille uusia keinoja osallistua päätöksentekoon ja kannustaa digiajan kansalaisia osallistumaan laajasti yhteiskuntaan. Samaan aikaan on tarjolla enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin. Informaatiovaikuttaminen tunkeutuu yhteiskuntaamme ja kohdistuu vaalien lisäksi laajemminkin yleiseen keskusteluun sitä varjostaen. On yhä vaikeampaa erottaa valeuutiset luotettavasta ja virallisesta tiedosta. Avoimuus on tehokas keino ehkäistä disinformaatiota. Disinformaatiolle on vähemmän tilaa, kun tarjolla on riittävästi paikkansapitävää tietoa luotettavista lähteistä.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana EU:sta on tullut huomattavasti avoimempi, mutta avoimuuteen kohdistuu nyt myös uusia haasteita. Lissabonin sopimuksella päivitettiin EU:n avoimuussääntelyä kahdella merkittävällä tavalla. Sopimuksella vahvistettiin lainsäädännön avoimuuden periaatetta ja sillä laajennettiin asiakirjojen julkisuus koskemaan kaikkia EU:n toimielimiä, elimiä, laitoksia ja virastoja. Euroopan unionin tuomioistuin on lainsäädännön avoimuutta koskevan ratkaisukäytäntönsä kautta vahvistanut tietyt unionin lainsäätäjiä koskevat kriteerit. Samalla se on painottanut, että avoimuus on yksi tärkeimmistä osallistumisoikeuden ja demokraattisen osallistumisen mahdollistajista. EU:n virastot käsittelevät yhä enemmän eurooppalaisille ja Euroopassa sijaitseville yrityksille tärkeitä asioita. Ne myös tekevät yhteistyötä ja jakavat asiakirjoja ja tietoa kansallisten viranomaisten kanssa. Samaan aikaan teknologinen murros muuttaa asiakirjojen laatimisprosessia sekä niiden saatavuutta.

Kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten EU pyrkii jatkossa sovittamaan yhteen kansalaisten oikeuden osallistua päätöksentekomenettelyyn ja EU-toimielinten oikeuden suojella menettelyjä, jos yleinen etu tai päätöksentekomenettelyn tehokkuus ja eheys sitä vaatii.

Seminaari EU:n avoimuuden tulevaisuudesta

Tilaisuuden avaa Suomen EU-suurlähettiläs Marja Rislakki, ja keskustelua johtaa transnationaalisen eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg Helsingin yliopistosta. Ensimmäisessä teemassa avoimuutta käsitellään laajemmassa yhteydessä, ottaen huomioon teknologisen kehityksen tuomat haasteet. Päivän toisena teemana käsitellään EU:n asetusta 1049/2001 ja tarkastellaan oikeuskäytäntöä ja arvioidaan asetuksen ajantasaisuutta.

Lisätietoja: [email protected]

Suomen EU-puheenjohtajakauden avoimuusagenda

Presidency Report on the seminar on the future of EU transparency

Ohjelma

9:00 Ilmoittautuminen ja kahvi
10:00 Seminaarin avaus - Suomen EU-suurlähettiläs Marja Rislakki

Teema I – Avoimuuden edistyminen

Alustuspuheenvuoro: moderaattori, transnationaalisen eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg, Helsingin yliopisto

Reijo Kemppinen, Viestintäjohtaja, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö
Mathieu Bion, Päätoimittaja, Agence Europe
Helen Darbishire, Varajohtaja ja toiminnanjohtaja, Access Info Europe
Herwig Hofmann, Eurooppaoikeuden ja transnationaalisen julkisoikeuden professori, Luxemburgin yliopisto

Keskustelu

12:00–13:00 Verkostoitumislounas

Teema II – Asiakirjajulkisuuden sääntely seuraavan 20 vuoden aikana

Alustuspuheenvuoro: moderaattori, transnationaalisen eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg, Helsingin yliopisto

María Oliván-Avilés, Avoimuuden, asiakirjahallinnon ja asiakirjojen julkisuuden yksikön päällikkö, Euroopan komission pääsihteeristö
Chiara Malasomma, Avoimuusyksikön päällikkö, kansainvälisten asioiden ja lainsäädäntökoordinaation osasto, Euroopan parlamentin puhemiehistön pääosasto DG PRES Fernando Florindo Gijon, informaatiopalveluiden yksikönpäällikkö, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö
Dirk Detken, Oikeudellisen osaston päällikkö, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Keskustelu

Onno Brouwer, Osakas, Freshfields, Bruckhaus and Deringer
Anaïs Berthier, Vanhempi lakimies, ClientEarth
Hielke Hijmans, Oikeustieteen tohtori, Meijers Committee
Graham Smith, Vanhempi neuvonantaja, Euroopan oikeusasiamiehen kabinetti

Keskustelu

16:45 Moderaattorin päätöspuheenvuoro

Aika

24.9.2019 9.00 – 17.00

Paikka

Bryssel

Järjestäjä

EU2019FI

Lisätietoa