Valikko

Eläinlääkintäpäälliköiden työryhmä

Kokouksessa käydään strategisia keskusteluja eläintautien ja mikrobilääkeresistenssin torjunnasta. Erityisesti kokouksessa käsitellään eläinten hyvinvointia ja sen tavoitteita EU-tasolla. Päälliköt arvioivat tarvetta luoda uusi strategia eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi, kehittää eläinten hyvinvointia koskevaa yhteisön lainsäädäntöä, tehostaa sen toimeenpanoa jäsenmaissa eri keinoin, jotka kuitenkin ottavat huomioon myös vaikutukset maatalouden kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla.

Aika

25.9.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Maa- ja metsätalousministeriö
EU2019FI