Valikko

Korkean tason konferenssi ”Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action”

Konferenssissa tarkastellaan EU:n tasa-arvopolitiikan haasteita, painopisteitä ja toimintalinjoja tulevien viiden vuoden aikana YK:n Pekingin toimintaohjelman toimeenpanon arvioinnin pohjalta (Peking +25). Konferenssissa käsitellään myös taloutta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevia kysymyksiä ja keinoja tasa-arvopolitiikan ja talouspolitiikan välisen yhteyden vahvistamiseksi EU:ssa.

Aika

30.9.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Sosiaali- ja terveysministeriö