Valikko

Luonnonsuojelujohtajien kokous

Luonnonsuojelujohtajakokouksessa käsiteltävät aiheet valmistellaan yhteistyössä komission kanssa Romaniassa huhtikuussa järjestettävän kokouksen jälkeen. Mahdollisina kokousaiheina ovat EU:n biodiversiteettistrategian, tiekartan ja toimintaohjelman (Action Plan) tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat, keskustelu EU:n biodiversiteettitavoitteista vuoden 2020 jälkeen, elinympäristöjen ennallistamista ja Natura 2000 -ohjelmasta. Lisäksi kokouksessa käsitellään EU:n seuraava rahoitusohjelma (MFF) tilanne biodiversiteetin näkökulmasta ja retkeillään Suomen Natura 2000 -kohteilla (Tammisaaren kansallispuisto) sekä vieraillaan luontokeskus Haltiassa.

Aika

2.10.2019

Järjestäjä

Ympäristöministeriö
EU2019FI